Pozývame Vás na kurz Autopatie III. v sobotu 5. 9. 2020 a Kurz pre pokročilých a autopatických poradcov 6. 9. 2020 od 9.-17. h v Bratislave

Lektor kurzu: Mgr. Jiří Čehovský z Prahy,homeopat a objaviteľ autopatie, autor kníh o autopatii.

Miesto konania: Dom kultúry Ružinov - 1. poschodie č. 275, Ružinovská 28, Bratislava 

Cena kurzu III. je 28 €/deň, ak sa prihlásite do 14.8.2020. Potom 32 €.

Organizačné zabezpečenie: Ing. Alena Paľová - ANTRE SK, palova@antre.sk, +421 905 562 910

Staňte sa autopatickým poradcom. Získajte osvedčenie a miesto na mape poradcov

Na Slovensku je v súčasnosti 48 autopatických poradcov zo 493 existujúcich (informácia z roku 2020). Je to len 9,7 % z celkového počtu a pritom čeština pre nás nie je jazykovou bariérou. Aj v niektorých veľkých slovenských mestách nenájdete autopatického poradcu a to je veľká škoda, pretože mnoho ľudí potrebuje vedenie poradcu pri svojej liečbe napriek tomu, že autopatia sa dá naučiť a aplikovať samoliečbou. Po prvých pokusoch to však mnohí vzdajú a vrátia sa k bežnej medicíne, lebo potrebujú vedenie a hlavne podporu v liečbe. 

Poradcovia chýbajú v Novom meste nad Váhom, Topoľčanoch, Považskej Bystrici, Žiline, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Svidníku, Humennom, Michalovciach, Rožňave, Rimavskej Sobote, Lučenci, Brezne, Leviciach, Štúrove, Dunajskej Strede, Žiari nad Hronom aj Zvolene. Poďme vyplniť biele miesta na mape Slovenska! Ak sa zúčastníte najbližšieho kurzu III. a dvojdňového praktického seminára opäť nás bude viac.  Vyzývam lekárov, homeopatických poradcov, masérov, poradcov v alternatívnej liečbe, ktorí už majú skúsenosti s poradenstvom, staňte sa aj autopatickým poradcom, aby sme rozšírili túto úžasnú metódu medzi čo najviac ľudí.

Ako postupovať v štúdiu?

Po absolvovaní kurzu I., II., III. a dvoch praktických seminároch môžete získať certifikát a stať sa autopatickým poradcom. Dvojdňový seminár môžete absolvovať aj pred kurzom III.

 • Autopatie Kurz I.
 • Autopatie Kurz II.
 • Autopatie Kurz III.
 • Praktický dvojdňový seminár Autopatie

Viac o ďalších možnostiach vzdelávania v autopatickej metóde liečby sa dozviete tu https://www.autopatie.cz/kurzy-autopatie/

Autopatia III.

Obsah kurzu Autopatia -kurz III.

Záverečný kurz trojdielneho prednáškového cyklu.

V stručnosti o obsahu kurzu:

 • Stratégie liečenia, vhodné pre rôzne stavy. Nové poznatky a popisy prípadov.
 • Špeciálne spôsoby prípravy a použitia AP:
  z informácie z jednotlivých čakier,
  z astrálneho tela v blízkosti lokálnej patológie.
  Rozdielnosti v aplikácii preparátu a pod., podľa posledného vývoja metódy. Ich vhodnosť pre určité stavy. Aplikácia preparátu do rôznych čakier.
 • V akej fáze vývoja liečenia zastaviť podávaní AP a ako túto fázu rozpoznať.
 • Jednorázové podanie AP, metodika sledovania prípadu.
 • Pôsobenie veľmi vysokých a veľmi nízkych potencií autopatického preparátu.
 • Analýza a sledovanie niektorých zložitých prípadov chronických porúch riešených autopaticky. Záznam na videu.
 • Dlhodobý vývoj (11 rokov a pod.) pod vplyvom autopatického pôsobenia. Prípady.
 • Prekážky na ceste - čo môže spomaliť či naopak urýchliť pozitívny vývoj po použití autopatického preparátu.
 • Prístup ku klientovi a technika rozhovoru pri konzultáciách, špecifiká liečenia samého seba.
 • Čo robiť, keď AP "nezaberá", prestáva pôsobiť alebo pôsobí nedostatočne.
 • Ako udržať dosiahnuté zdravie. Prevencia.
 • Vzťah či kombinácia autopatie a ďalších metód zlepšovania zdravia.
 • V diskusii sa budeme venovať vašim otázkam, skúsenostiam, postrehom, pripomienkam či záverom, získaným počas vašej vlastnej praxe. Pokiaľ máte zaujímavý úspešný alebo naopak sporný prípad, ktorý by ste chceli ostatným popísať pre ich ponaučenie alebo k diskusii a spoločnej analýze, bude vám na vašu žiadosť poskytnutý potrebný priestor.
 • Univerzálne súvislosti.
 • Otázky a odpovede

Termín: 5. 9. 2020 (sobota), 9 - 17 h (prezentácia od 8:30, obedňajšia prestávka 13 - 14 h)

Prednáša: Mgr. Jiří Čehovský

Miesto konania: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Účastnícky poplatok: 28 €/deň, ak sa prihlásite do 14.8.2020, potom je cena 32 €.

Miesto konania kurzu

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 275

Dom kultúry Ružinov v Bratislave
Dom kultúry Ružinov v Bratislave

Parkovanie

Pred budovou zdarma.

Účastnícky poplatok

Prihláška na kurz: uskutočníte pomocou nižšie uvedeného formulára a následne ho môžete uhradiť.

Účastníkom kurzu sa stávate uhradením poplatku 28 € na účet organizátora ANTRE SK: Tatrabanka 2625761386/1100, IBAN: SK9811000000002625761386
variabilní symbol kurz III.: 0509 
variabilní symbol kurz pre pokročilých a poradcov: 0609 
variabilní symbol na oba kurzy: 050609

konštantný symbol: 0308. Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje MENO A PRIEZVISKO

Platbu môžete uskutočniť bankovým príkazom na úhradu, poštovou poukážkou na účet alebo priamo vkladom v Tatrabanke.

Potvrdenie o prijatej platbe nebudeme zasielať. Ale 3 až 5 dní pred kurzom vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať, pripomenieme vám termín kurzu :-), preto uveďte prosím v prihláške email a telefón.

Ďalšie informácie

Prineste si so sebou poznámkový blok, písacie potreby a občerstvenie. Káva a voda bude k dispozícii počas celého dňa. Obed si môžete zabezpečiť v reštaurácii alebo v blízkom okolí.

Autopatická nádobka a knihy o Autopatii

Na kurze si budete môcť zakúpiť Autopatickú nádobku so zľavou 15 % a tiež vzdelávacie knihy o Autopatii a ďalšie zaujímavé knihy z vydavateľstva Alternativa

bez poštovného. V prípade, že budete mať záujem o kúpu väčšieho množstva Autopatických nádobiek, prípadne kníh, napíšte nám do poznámky nezáväzne, čo budete chcieť a približne aké množstvo, aby sme mali dosť pre každého.
Orientčné ceny nájdete na https://obchod.alternativa.cz/autopatie/

Takto vyzerá autopatická nádobka, v ktorej si ľahko dokážete pripraviť svoj vlastný autopatický preparát vo svojej kúpeľni. Viac o tejto "zázračnej" špeciálne vyrobenej nádobke a o tom ako ju používať sa dozviete na kurze. Cena na kurze bude 25 €. 

Výborná príručka s popisom ako na to. Učebnica kurzu. Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 10 €

Ceny sú približné, budeme ich aktualizovať podľa aktuálneho kurzu CZK 5.9.2020

Základná učebnica a príručka Autopatie. Obsahuje návody, ale aj popisy prípadov vyliečených ľudí.
Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 8,90 €

Záväzná prihláška na kurz Autopatie III. alebo Kurz pre poradcov a pokročilých

Vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje aj vašu adresu, kvôli vystaveniu dokladu o zaplatení. V prípade firmy vyplňte všetky potrebné fakturačné údaje. Pre možnosť skontaktovať sa s vami pred kurzom vyplňte, prosím, email aj telefónne číslo. Ak máte záujem aj o Kurz pre pokročilých, môžete sa prihlásiť priamo v tejto prihláške na oba kurzy.

Po odoslaní prihlášky sa Vám čo najskôr, max do 5 dní, ozveme späť s aktuálnymi informáciami. Po odoslaní prihlášky môžete kurz uhradiť na uvedený účet. V prípade záujmu o kúpu väčšieho počtu autopatických fľaštičiek či kníh to uveďte v poznámke.