Pozývame Vás na Kurz pre poradcov a pokročilých 6. 9. 2020 od 9.-16. h v Bratislave

Lektor kurzu: Mgr. Jiří Čehovský z Prahy,homeopat a objaviteľ autopatie, autor kníh o autopatii.

Miesto konania: Dom kultúry Ružinov - 1. poschodie č. 275, Ružinovská 28, Bratislava 

Termín: 6.9.2020. Cena kurzu je 32 €/deň, ak sa prihlásite do 31.8.2020. Potom 42 €.

Organizačné zabezpečenie: Ing. Alena Paľová - ANTRE SK, palova@antre.sk, +421 905 562 910

Kurz pre poradcov a pokročilých používateľov

Obsah stretnutia

Výber z Kurzu pre pokročilých, ktoré majú v Prahe desaťročnú tradíciu. 

Novinky v obore, skúsenosti so zatiaľ málo známymi spôsobmi prípravy autopatie. Budeme sa zaoberať určitými špeciálnymi aspektami liečenia, zapojením čakier a astrálneho tela do procesu zlepšovania zdravia, niektorými experimentálnymi metódami a pod. 

Diskusia s pokročilými praktikujúcimi. 

Informácie a skúsenosti týkajúce sa profesionálneho poradenstva. S akými problémami sa najčastejšie stretávame a ako ich riešiť.

Lektor kurzu Jiří Čehovský na nich už v Prahe odprednášal desiatky hodín a len málo z týchto špeciálnych vedomostí je zahrnutých v obsahu základných kurzov I. - III.

Rozsah stretnutia: 3 hodiny dopoludnia a 3 hodiny popoludní s hodinovou pauzou na obed. Súčasťou kurzu bude aj oddychový program spojený s neformálnou diskusiou - plavba na loďou, prechádzka na kúpeľný ostrov alebo návšteva Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch.

Termín: 6. 9. 2020 (nedeľa), 9.00 - 16.00 h (prezentácia od 8:30, obedňajšia prestávka 13 - 14 h) oddychový program od 16.15 - 18.30 h

Prednáša: Mgr. Jiří Čehovský

Miesto konania: Dom kultúry Ružinov - 1. poschodie č. 275, Ružinovská 28, Bratislava 

Účastnícky poplatok: 32 €

Miesto konania kurzu

Dom kultúry Ružinov - 1. poschodie č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

Kúpeľná dvorana - Komunitné centrum Apolin
Kúpeľná dvorana - Komunitné centrum Apolin

Parkovanie

Zdarma pred budovou.

Doprava od vlakovej/ autobusovej stanice

Hľadajte na zastávku DK Ružinov

Účastnícky poplatok

Prihláška na kurz: uskutočníte pomocou nižšie uvedeného formulára a následne ho môžete uhradiť.

Účastníkom kurzu sa stávate uhradením 32 € poplatku na účet organizátora ANTRE SK: Tatrabanka 2625761386/1100, IBAN: SK9811000000002625761386
variabilní symbol kurz pre pokročilých a poradcov: 0609 

konštantný symbol: 0308. Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje MENO A PRIEZVISKO

Platbu môžete uskutočniť bankovým príkazom na úhradu, poštovou poukážkou na účet alebo priamo vkladom v Tatrabanke.

Potvrdenie o prijatej platbe nebudeme zasielať. Ale 3 až 5 dní pred kurzom vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať, pripomenieme vám termín kurzu :-), preto uveďte prosím v prihláške email a telefón.

Ďalšie informácie

Prineste si so sebou poznámkový blok, písacie potreby a občerstvenie. Káva a voda bude k dispozícii počas celého dňa. Obed si môžete zabezpečiť v reštaurácii alebo v blízkom okolí.

Autopatická nádobka a knihy o Autopatii

Na kurze si budete môcť zakúpiť Autopatickú nádobku so zľavou 15 % a tiež vzdelávacie knihy o Autopatii a ďalšie zaujímavé knihy z vydavateľstva Alternativa

bez poštovného. V prípade, že budete mať záujem o kúpu väčšieho množstva Autopatických nádobiek, prípadne kníh, napíšte nám do poznámky nezáväzne, čo budete chcieť a približne aké množstvo, aby sme mali dosť pre každého.
Orientčné ceny nájdete na https://obchod.alternativa.cz/autopatie/

Takto vyzerá autopatická nádobka, v ktorej si ľahko dokážete pripraviť svoj vlastný autopatický preparát vo svojej kúpeľni. Viac o tejto "zázračnej" špeciálne vyrobenej nádobke a o tom ako ju používať sa dozviete na kurze. Cena na kurze bude 25 €. 

Výborná príručka s popisom ako na to. Učebnica kurzu. Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 10 €

Ceny sú približné, budeme ich aktualizovať podľa aktuálneho kurzu CZK 5.9.2020

Základná učebnica a príručka Autopatie. Obsahuje návody, ale aj popisy prípadov vyliečených ľudí.
Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 8,90 €

Záväzná prihláška na
Kurz pre poradcov a pokročilých

Vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje aj vašu adresu, kvôli vystaveniu dokladu o zaplatení. V prípade firmy vyplňte všetky potrebné fakturačné údaje. Pre možnosť skontaktovať sa s vami pred kurzom vyplňte, prosím, email aj telefónne číslo. 

Po odoslaní prihlášky sa Vám čo najskôr, max do 5 dní, ozveme späť s aktuálnymi informáciami. Po odoslaní prihlášky môžete kurz uhradiť na uvedený účet. V prípade záujmu o kúpu väčšieho počtu autopatických fľaštičiek či kníh to uveďte v poznámke.