Dobrovoľný príspevok na organizovanie online stretnutí a prednášok o autopatii

Na poslednom stretnutí ma účastníci vyzvali, že by radi prispeli na organizáciu online prednášok, ktoré sú od začiatku roka zdarma. Do 14.4.2021 bolo zrealizovaných 14 nedeľných diskusných stretnutí a 8 stretnutí poradcov. Táto aktivita vznikla ako vzájomná pomoc v čase núdzového stavu. 

Organizácia online stretnutí obnáša nielen osobne venovaný čas na samotnom stretnutí, čas na propagáciu podujatia, písanie a rozosielanie emailov, vytváranie plagátov, uverejňovanie informácie na facebooku, ale aj finančné výdavky ako pravidelná platba 17 € mesačne za aplikáciu Zoom, aby sme tam mohli nerušene sedieť bez vypínania :-), 109 € ročne za www stránku AutopatianaSlovensku.sk a v budúcnosti možno aj výdavky na propagáciu a osvetu v časopisoch.

Ak by ste ma chceli podporiť v tejto činnosti a prispieť na náklady, budem veľmi vďačná za váš dobrovoľný príspevok. Viem, dali by sa tieto aktivity spoplatniť, ale bolo by to pre mňa organizačne veľmi náročné a pre vás zbytočne zaväzujúce - vopred by ste sa museli prihlásiť, vopred zaplatiť. A takto máte tú voľnosť, že prídete kedy chcete, rozhodnete sa na poslednú chvíľu a ja tiež nemám prácu s kontrolou platieb a kontrolou prítomných účastníkov. Rada by som nám túto slobodu zachovala a zároveň vám dala príležitosť sa revanšovať za prínos, ktorý vám online stretnutia a prednášky poradcov dávajú, formou dobrovoľného mesačného/jednorazového príspevku, ktorého výšku si slobodne určíte vy podľa vašich možností aj spokojnosti.

Ako prispieť ? 

Dobrovoľným príspevkom 5 €, 10 €, 15 €/mesačne, prípadne vlastnou sumou na účet v MBank:

IBAN: SK64 8360 5207 0042 0303 8410   bez medzier: SK6483605207004203038410
Variabilný symbol: 100, Konštantný symbol: 0308, SWIFT: BREXSKBX
Ak potrebujete doklad o príspevku, kontaktujte ma vopred a vystavím vám faktúru na vašu firmu.

Za vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujem a aj naďalej sa budem venovať organizácii stretnutí dobrovoľne, nezištne a s nadšením, pretože v tom vidím veľký zmysel a komunikácia s vami a o autopatii ma jednoducho baví.   Alena Paľová - organizátorka  

Ako podporiť?

Každého slovenského živnostníka podporujete, pokiaľ si objednávate služby práve od neho. Navzájom sa podporujeme, ak jeden od druhého nakupujeme alebo sa aspoň navzájom odporúčame. Nič ma nepoteší viac, než keď môžem niekomu poslúžiť svojimi službami, svojou prácou, ktorú sú pre niekoho užitočné.

A tak podporujete ma aj vtedy, 

Ak ste ma už využitím mojich služieb podporili. Ďakujem.

Alena Paľová - organizátorka, autopatická poradkyňa, lektorka
0905562910, alena.palova@antre.sk