Praktický seminár Autopatie I.,II.   8.9.2019 Vstupná analýza, 1.12.2019 Kontrolná analýza

Lektor kurzu: Mgr. Jiří Čehovský z Prahy, objaviteľ autopatie, autor kníh o autopatii.

Miesto konania: Praktický seminár I. časť - Vstupná analýza: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava, poslucháreň SM2 na prízemí vpravo. Parkovné pred budovou je zdarma.

Praktický seminár II. časť - Kontrolná analýza: Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra - prízemie vpravo, miestnosť STUDIO. Parkovanie priamo pri budove zdarma, prípadne v OC Centro.

Cena dvojdňového kurzu je 64 €. Uzávierka prihlášok je štvrtok 5. 9.2019

Organizačné zabezpečenie: Ing. Alena Paľová - ANTRE SK, palova@antre.sk, +421 905 562 910

Praktický seminár I. - vstupná analýza

Nedeľa 8. 9. 2019 v Bratislave

Cieľom seminára je získanie a prehĺbenie praktickej skúsenosti a znalostí autopatie pri riešení konkrétnych prípadov. V uzavretom, menšom kruhu účastníkov pod vedením skúseného lektora. Dôraz je kladený na praktickú výučbu. Účastníci si môžu prihlásiť papierový, t. j. zo svojho záznamu, prípad ku spoločnej diskusii a analýze. Je to výborná príležitosť poradiť sa so zložitým prípadom a stanovením troch parametrov liečby.

Účasť na tomto seminári odporúčame po absolvovaní všetkých troch základných kurzov I.-III. Ale podmienkou účasti je absolvovanie aspoň jedného zo základných kurzov I.,II.,III. a teoretická i praktická znalosť metódy, takže ak ste absolvovali I., II. a používate autopatiu už dlhší čas, tiež sa môžete zúčastniť.

Na tento úvodný seminár následne nadväzuje druhá časť: Praktický seminár II. - kontrolná analýza. Vzhľadom k tomu, že prípady, ktoré sa riešia sú tie isté a nadväzujú, je nutné prihlásiť sa na obidva jednodňové praktické semináre (Praktický seminár II. sa koná 1. 12. 2019 v Nitre.), lebo len tak vidíte pokrok alebo problémy, ktoré pri konkrétnom prípade nastávajú.

Absolvovaním obidvoch jednodňových praktických seminárov a kurzov I.-III. sú splnené podmienky pre získanie Certifikátu a pre prípadné zaradenie do Mapy poradcov (na vlastnú žiadosť).

Náplň seminára:

Supervízia prípadov (dozor, kontrola, dohľad nad prípadmi) - riešenie jednotlivých prípadov: analýza prípadov, návrh postupu, odôvodnenie. Diskusia o prípade a aktívna účasť poslucháčov pri analýze. Sledovanie prípadu, jeho vývoj, kontrolná analýza vývoja pri budúcom stretnutí. 

Prihláste svoj prípad

Každý si môže dopredu, minimálne v štrnásťdňovom predstihu, prihlásiť u organizátora svoj prípad, hoci aj komplikovaný a ťažký. Ten, kto prihlási svoj prípad ku spoločnému rozboru, zostává i naďalej jeho poradcom. Môže však ísť aj o prípad samoliečby. A môžete priviesť aj samotného klienta, ktorého sa to týka, osobne, ale nemusíte. Prípad môžete prihlásiť okamžite pri vyplnení prihlášky, ale aj neskôr na email palova@antre.sk v predmete uveďte prihlásenie prípadu a krátky popis. V prípade veľkého množstva záujemcov (ak to nebude časovo možné zvládnuť) vyberie pán Čehovský tie prípady, ktoré sú najvhodnejšie pre praktickú výučbu.

Diskusná časť - týka sa autopatie a toho, čo je jej blízke, osobných skúseností, názorov, podnetov, skúseností a prístupov, noviniek, často v súvislosti s analyzovaným prípadom. Témy vychádzajú od učiteľa i od účastníkov seminára.

Termín: 8. 9. 2019 (nedeľa), od 9. do 17. h.

Lektori: Mgr. Jiří Čehovský, Kryštof Čehovský

Miesto konania: Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava, poslucháreň SM2

Praktický seminár II. - kontrolná analýza

Nedeľa 1. 12. 2019 v Nitre

Cieľom seminára je získanie a prehĺbenie praktickej skúsenosti a znalostí, predovšetkým pri riešení konkrétnych prípadov. V uzavretom, menšom kruhu účastníkov pod vedením skúseného lektora. Dôraz je daný na praktickú výučbu. Určený je pre účastníkov praktického seminára I. konaného 8. 9. 2019.

Účasť na tomto seminári odporúčame po absolvovaní všetkých troch základných kurzov I.-III. Ale podmienkou účasti je absolvovanie aspoň jedného zo základných kurzov I.,II.,III. a teoretická i praktická znalosť metódy, takže ak ste absolvovali I., II. a používate autopatiu už dlhší čas, tiež sa môžete zúčastniť.

Náplň seminára:

  1. Supervízia prípadu - riešenie jednotlivých prípadov: Kontrolná analýza vývoja prípadov odobraných na Praktickom seminári I. Návrh ďalšieho postupu, odôvodnenie. Diskusia o prípade a aktívna účasť poslucháčov. Sledovanie prípadu, jeho vývoj.
  2. Diskusná časť - týka sa autopatie a toho, čo jej je blízke, osobných skúseností, názorov, podnetov, nových prístupov. Témy vychádzajú ako od lektorov, tak od účastníkov seminára.

Termín: 1. 12. 2019 (nedeľa), od 9. do 17. h.

Lektor: Mgr. Jiří Čehovský, Kryštof Čehovský

Miesto konania: Nitra, Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra - prízemie vpravo, miestnosť STUDIO. 

Účastnícky poplatok: 64 €. 

Účastnícky poplatok

Prihláška na kurz: uskutočníte pomocou na konci uvedeného formulára a následne môžete kurz uhradiť. V prípade neúčasti poplatok vraciame.

Účastníkom kurzu sa stávate uhradením 64 € poplatku na účet organizátora ANTRE SK: 

Platbu môžete uskutočniť bankovým príkazom na úhradu, poštovou poukážkou na účet alebo priamo vkladom v Tatrabanke či Fiobanke. 

Pri platbe zo Slovenska:
Tatrabanka 2625761386/1100, IBAN: SK9811000000002625761386 alebo BIC/SWIFT: TATRSKBX Fiobanka 2400508566/8330, IBAN: SK1683300000002400508566, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilní symbol kurz I.: 0809 konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje meno a priezvisko.

Pri platbe z Česka môžete platiť v českých korunách na náš český účet vo Fiobanke: 
Číslo účtu: 2000508559/8330, IBAN: SK2983300000002000508559, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX podľa aktuálneho kurzu pri prepočte 64 € v danom dni (napr. 30.6.2019 to bolo 1 628 CZK). 
Variabilní symbol: 0809 konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje meno a priezvisko.

Pri platbe poštovou poukážkou na ÚČET  IBAN: SK1683300000002400508566, Variabilní symbol: 0809 konštantný symbol: 0308. Na poštovej poukážke uveďte adresáta: ANTRE SK, s.r.o., Záhradnícka 6330/43, 92901 Dunajská Streda.

Cena dvojdňového kurzu je 64 Eur. Poplatok je potrebné uhradiť vopred, stačí 1,5 mesiaca pred kurzom, ak sa prihlasujete vo veľkom predstihu pred kurzom. Potvrdenie o prijatej platbe nebudeme zasielať. Ale 3 až 5 dní pred kurzom vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať, pripomenieme vám termín kurzu :-), preto uveďte prosím v prihláške email a telefón. V prípade neúčasti poplatok vraciame, ak sa vopred odhlásite 7 dní pred kurzom. Ak sa odhlásite menej ako 7 dní pred kurzom necháme si storno poplatok 5 €.

Organizačné informácie

Miesto konania kurzu 8.9.2019: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava, poslucháreň SM2 na prízemí vpravo. Parkovné pred budovou je zdarma.
Prezentácia účastníkov o 8:30 h 

Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prednášková miestnosť SM2
Prednášková miestnosť SM2

Miesto konania kurzu 1.12.2019: Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra, prízemie vpravo poslucháreň "STUDIO"

Prezentácia účastníkov o 8:30 h

Hotel Agroinštitút Nitra
Hotel Agroinštitút Nitra
Miestnosť "STUDIO"
Miestnosť "STUDIO"

Ďalšie informácie

Prineste si so sebou poznámkový blok, písacie potreby a občerstvenie. Káva a voda bude k dispozícii počas celého dňa. O možnostiach obeda, pokiaľ práve nie je uvedený v prihláške, vás ešte budeme informovať pred kurzom v osobitnom dotazníku. 

Kurzy Autopatie 2019

7. 9. 2019 Kurz Autopatie I. v Bratislave
8. 9. 2019 Praktický seminár I. - vstupná analýza v Bratislave (podľa záujmu)
9. 11. 2019 Kurz Autopatie I. v Košiciach
10. 11.2019 Kurz Autopatie II. v Košiciach
30. 11.2019 Kurz Autopatie I. v Nitre
1. 12. 2019 Praktický seminár II. - výstupná analýza

21. 9. 2019 Kurz II. Litomyšl
2. 11. 2019 Kurz pro pokročilé Praha 
23. 11. 2019 Kurz II. Praha 

Záväzná prihláška na Praktický seminár I.-vstupná analýza, II.-kontrolná analýza

Vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje aj vašu adresu, kvôli vystaveniu dokladu o zaplatení. V prípade firmy vyplňte všetky potrebné fakturačné údaje. Pre možnosť skontaktovať sa s vami pred kurzom vyplňte, prosím, email aj telefónne číslo.

Po odoslaní prihlášky sa Vám čo najskôr, mesiac pred kurzom max do 5 dní, ozveme späť s aktuálnymi informáciami. Po odoslaní prihlášky môžete kurz uhradiť na uvedený účet. V prípade záujmu o kúpu väčšieho počtu autopatických fľaštičiek či kníh to uveďte v poznámke.