Praktický seminár Autopatie I., II.   23.6.2021 Vstupná analýza, 8.9.2021 Kontrolná analýza

Lektor kurzu: Mgr. Jiří Čehovský z Prahy, objaviteľ autopatie, autor kníh o autopatii.

Miesto konania: Online cez Zoom
Praktický seminár I. - streda 23.6.2021, 
od 18 do 21 h
Praktický seminár II. - streda 8.9.2021, 
od 18 do 21 h

Cena dvojdňového kurzu je 30 €. Uzávierka prihlášok je štvrtok 18. 6. 2021

Organizačné zabezpečenie: Ing. Alena Paľová - ANTRE SK, palova@antre.sk, +421 905 562 910

Praktický seminár I. - vstupná analýza

Cieľom seminára je získanie a prehĺbenie praktickej skúsenosti a znalostí autopatie pri riešení konkrétnych prípadov. V uzavretom, menšom kruhu účastníkov pod vedením skúseného lektora. Dôraz je kladený na praktickú výučbu. Účastníci si môžu prihlásiť papierový, t. j. zo svojho záznamu, prípad ku spoločnej diskusii a analýze. Je to výborná príležitosť poradiť sa so zložitým prípadom a stanovením troch parametrov liečby.

Účasť na tomto seminári odporúčame po absolvovaní všetkých troch základných kurzov I.-III. Ale podmienkou účasti je absolvovanie aspoň jedného zo základných kurzov I.,II.,III. a teoretická i praktická znalosť metódy, takže ak ste absolvovali I., II. a používate autopatiu už dlhší čas, tiež sa môžete zúčastniť.

Na tento úvodný seminár následne nadväzuje druhá časť: Praktický seminár II. - kontrolná analýza. Vzhľadom k tomu, že prípady, ktoré sa riešia sú tie isté a nadväzujú, je nutné prihlásiť sa na obidva jednodňové praktické semináre, lebo len tak vidíte pokrok alebo problémy, ktoré pri konkrétnom prípade nastávajú.

Absolvovaním obidvoch jednodňových praktických seminárov a kurzov I.-III. sú splnené podmienky pre získanie Certifikátu a pre prípadné zaradenie do Mapy poradcov (na vlastnú žiadosť).

Náplň seminára:

Supervízia prípadov (dozor, kontrola, dohľad nad prípadmi) - riešenie jednotlivých prípadov: analýza prípadov, návrh postupu, odôvodnenie. Diskusia o prípade a aktívna účasť poslucháčov pri analýze. Sledovanie prípadu, jeho vývoj, kontrolná analýza vývoja pri budúcom stretnutí. 

Prihláste svoj prípad

Každý si môže dopredu, minimálne v štrnásťdňovom predstihu, prihlásiť u organizátora svoj prípad, hoci aj komplikovaný a ťažký. Ten, kto prihlási svoj prípad ku spoločnému rozboru, zostává i naďalej jeho poradcom. Môže však ísť aj o prípad samoliečby. A môžete priviesť aj samotného klienta, ktorého sa to týka, osobne, ale nemusíte. Prípad môžete prihlásiť okamžite pri vyplnení prihlášky, uveďte v poznámke prihlášky prípad a krátky popis. V prípade veľkého množstva záujemcov (ak to nebude časovo možné zvládnuť) vyberie pán Čehovský tie prípady, ktoré sú najvhodnejšie pre praktickú výučbu.

Diskusná časť - týka sa autopatie a toho, čo je jej blízke, osobných skúseností, názorov, podnetov, skúseností a prístupov, noviniek, často v súvislosti s analyzovaným prípadom. Témy vychádzajú od učiteľa i od účastníkov seminára.

Praktický seminár II. - kontrolná analýza

Cieľom seminára je získanie a prehĺbenie praktickej skúsenosti a znalostí, predovšetkým pri riešení konkrétnych prípadov. V uzavretom, menšom kruhu účastníkov pod vedením skúseného lektora. Dôraz je daný na praktickú výučbu. Určený je pre účastníkov praktického seminára I. konaného 8. 9. 2019.

Účasť na tomto seminári odporúčame po absolvovaní všetkých troch základných kurzov I.-III. Ale podmienkou účasti je absolvovanie aspoň jedného zo základných kurzov I.,II.,III. a teoretická i praktická znalosť metódy, takže ak ste absolvovali I., II. a používate autopatiu už dlhší čas, tiež sa môžete zúčastniť.

Náplň seminára:

  1. Supervízia prípadu - riešenie jednotlivých prípadov: Kontrolná analýza vývoja prípadov odobraných na Praktickom seminári I. Návrh ďalšieho postupu, odôvodnenie. Diskusia o prípade a aktívna účasť poslucháčov. Sledovanie prípadu, jeho vývoj.
  2. Diskusná časť - týka sa autopatie a toho, čo jej je blízke, osobných skúseností, názorov, podnetov, nových prístupov. Témy vychádzajú ako od lektorov, tak od účastníkov seminára.

Účastnícky poplatok

Prihláška na kurz: uskutočníte pomocou na konci uvedeného formulára a následne môžete kurz uhradiť.

Účastníkom kurzu sa stávate uhradením 30 € poplatku na účet organizátora ALTERNATIVA: 

Pre zahraničné platby využite eurový účet č: 2901365129/2010, IBAN: CZ5520100000002901365129, BIC: FIOBCZPPXXX. Variabilný symbol: 112306 . Do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko.
Kurzovné je 30 eur.

Záväzná prihláška na Praktický seminár I.-vstupná analýza, II.-kontrolná analýza

Vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje aj vašu adresu, kvôli vystaveniu dokladu o zaplatení. V prípade firmy vyplňte všetky potrebné fakturačné údaje. Pre možnosť skontaktovať sa s vami pred kurzom vyplňte, prosím, email aj telefónne číslo.