ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

06.06.2016

Jaroslav Jedlička

Faktory, ktoré vplývajú na kvalitu života človeka z pohľadov:

  • Genetika a genetické predispozície
  • Výživa
  • Pohybové aktivity a šport
  • Duševné a duchovné hodnoty
  • Prostredie

Prednáša: Autor knihy Zdravý životný štýl a docent na SPU Nitra - Jaroslav Jedlička.