VODOU ZA UZDRAVENIE KLÍMY

07.11.2016

Ing. Michal Kravčík, CSc.

V rokoch 2010-2012 pripravoval a realizoval vládny program revitalizácie krajiny. V 488 obciach sa za 2 roky vytvorilo 7000 pracovných príležitostí a vybudovalo viac ako 100 000 objektov, ktoré zadržiavajú 10 mil. m3 dažďovej vody.
  • Ako urbanizácia miest ohrozuje zdravie ľudí
  • Nepríjemná pravda o podvode s klimatickou zmenou
  • Ako ovplyvňuje voda v krajine klímu
  • Prečo je voda kľúčová pre zdravú klímu
  • Ako si môže každý z nás ozdraviť klímu
  • Ako likvidujeme malé vodné cykly
  • Ako si postaviť dažďovú záhradu

Ing. Michal Kravčík, CSc.,

MVO Ľudia a Voda, www.ludiaavoda.sk

Vodohospodár a ochranca vody.Autor kníh Voda pre 3. tisícročie, Nová vodná paradigma, Po nás púšť a potopa. Je známy alternatívnymi vodohospodárskymi koncepciami, ktoré prezentoval v decembri aj na Klimatickom Summite v Paríži. V roku 1999 získal Goldmanovu environmentálnu cenu.

V rokoch 2010-2012 pripravoval a realizoval vládny program revitalizácie krajiny. V 488 obciach sa za 2 roky vytvorilo 7000 pracovných príležitostí a vybudovalo viac ako 100 000 objektov, ktoré zadržiavajú 10 mil. m3 dažďovej vody.

Foto z podujatia 

nafotila Zuzka Mihálková