Kariérové poradenstvo

17.11.2017

Zuzana GališinováZdruženie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. www.rozvojkariery.sk