AFIRMÁCIE – AKO SI VYTVÁRAŤ POZITÍVNE AFIRMÁCIE

02.05.2016

Silvia Mányiová

  • Pozitívne afirmácie = pozitívne presvedčenie o živote
  • Vždy mám možnosť vytvoriť si afirmáciu na to, čo aktuálne riešim (potrebujem)
  • Pravidelné opakovanie afirmácií - posilňuje, umocňuje
  • Afirmácia je posilnená, keď si ju hovoríme nahlas