Pozývame Vás na kurz Autopatie III. v sobotu 18. 5. 2019 od 9.-17. h v Bratislave

Lektor kurzu: Mgr. Jiří Čehovský z Prahy,homeopat a objaviteľ autopatie, autor kníh o autopatii.

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava, poslucháreň SM2 na prízemí vpravo. Parkovné pred budovou je zdarma.

Cena kurzu je 32 €, ak sa prihlásite do 5.5.2019. Potom je cena 39 €/deň.

Organizačné zabezpečenie: Ing. Alena Paľová - ANTRE SK, palova@antre.sk, +421 905 562 910

Staňte sa autopatickým poradcom. Získajte osvedčenie a miesto na mape poradcov

Na Slovensku je v súčasnosti 31 autopatických poradcov zo 493 existujúcich (informácia z roku 2018). Je to len 6% z celkového počtu a pritom čeština pre nás nie je jazykovou bariérou. Aj v niektorých veľkých slovenských mestách nenájdete autopatického poradcu a to je veľká škoda, pretože mnoho ľudí potrebuje vedenie poradcu pri svojej liečbe napriek tomu, že autopatia sa dá naučiť a aplikovať samoliečbou. Po prvých pokusoch to však mnohí vzdajú a vrátia sa k lekárovi, lebo potrebujú vedenie a hlavne podporu v liečbe. 

Poradcovia chýbajú v Nitre, Topoľčanoch, Partizánskom, Prievidzi, Piešťanoch, Leviciach, Komárne, Dunajskej Strede, Piešťanoch, Žiari nad Hronom, Zvolene aj v Prešove. Poďme vyplniť biele miesta na mape Slovenska! Ak sa zúčastníte najbližšieho kurzu III. a dvojdňového praktického seminára v apríli 5.-7.4.2019 Dolní Brusnice alebo v jeseni (termín ešte nie je), do konca roka nás môže byť na mape poradcov minimálne 60.  Vyzývam lekárov, homeopatických poradcov, masérov, poradcov v alternatívnej liečbe, ktorí už majú skúsenosti s poradenstvom, staňte sa aj autopatickým poradcom, aby sme rozšírili túto úžasnú metódu medzi čo najviac ľudí.

Ako postupovať v štúdiu?

Po absolvovaní kurzu I., II., III. a dvoch praktických seminároch môžete získať certifikát a stať sa autopatickým poradcom. Dvojdňový seminár môžete absolvovať aj pred kurzom III.

 • Autopatie Kurz I.
 • Autopatie Kurz II.
 • Autopatie Kurz III.
 • Praktický dvojdňový seminár Autopatie

Viac o ďalších možnostiach vzdelávania v autopatickej metóde liečby sa dozviete tu https://www.autopatie.cz/kurzy-autopatie/

Autopatia III.

Obsah kurzu Autopatia -kurz III.

Záverečný kurz trojdielneho prednáškového cyklu.

V stručnosti o obsahu kurzu:

 • Stratégie liečenia, vhodné pre rôzne stavy. Nové poznatky a popisy prípadov.
 • Špeciálne spôsoby prípravy a použitia AP:
  z informácie z jednotlivých čakier,
  z astrálneho tela v blízkosti lokálnej patológie.
  Rozdielnosti v aplikácii preparátu a pod., podľa posledného vývoja metódy. Ich vhodnosť pre určité stavy. Aplikácia preparátu do rôznych čakier.
 • V akej fáze vývoja liečenia zastaviť podávaní AP a ako túto fázu rozpoznať.
 • Jednorázové podanie AP, metodika sledovania prípadu.
 • Pôsobenie veľmi vysokých a veľmi nízkych potencií autopatického preparátu.
 • Analýza a sledovanie niektorých zložitých prípadov chronických porúch riešených autopaticky. Záznam na videu.
 • Dlhodobý vývoj (11 rokov a pod.) pod vplyvom autopatického pôsobenia. Prípady.
 • Prekážky na ceste - čo môže spomaliť či naopak urýchliť pozitívny vývoj po použití autopatického preparátu.
 • Prístup ku klientovi a technika rozhovoru pri konzultáciách, špecifiká liečenia samého seba.
 • Čo robiť, keď AP "nezaberá", prestáva pôsobiť alebo pôsobí nedostatočne.
 • Ako udržať dosiahnuté zdravie. Prevencia.
 • Vzťah či kombinácia autopatie a ďalších metód zlepšovania zdravia.
 • V diskusii sa budeme venovať vašim otázkam, skúsenostiam, postrehom, pripomienkam či záverom, získaným počas vašej vlastnej praxe. Pokiaľ máte zaujímavý úspešný alebo naopak sporný prípad, ktorý by ste chceli ostatným popísať pre ich ponaučenie alebo k diskusii a spoločnej analýze, bude vám na vašu žiadosť poskytnutý potrebný priestor.
 • Univerzálne súvislosti.
 • Otázky a odpovede.

Termín: 18. 5. 2019 (sobota), 9 - 17 h (prezentácia od 8:30, obedňajšia prestávka 13 - 14 h)

Prednáša: Mgr. Jiří Čehovský

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava, poslucháreň SM2 na prízemí vpravo. Parkovné pred budovou je zdarma. 

Účastnícky poplatok: 32 €.

Miesto konania kurzu

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava

Ekonomická univerzita
Ekonomická univerzita
Poslucháreň SM2
Poslucháreň SM2

Účastnícky poplatok

Prihláška na kurz: uskutočníte pomocou nižšie uvedeného formulára a následne ho môžete uhradiť.

Účastníkom kurzu sa stávate uhradením 32 € poplatku na účet organizátora ANTRE SK: Tatrabanka 2625761386/1100, IBAN: SK9811000000002625761386
variabilní symbol kurz III.: 1805 

konštantný symbol: 0308. Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje meno

Platbu môžete uskutočniť bankovým príkazom na úhradu, poštovou poukážkou na účet alebo priamo vkladom v Tatrabanke.

Cena 32 Eur/deň platí len pri prihlásení do 5. 5. 2019 a následnom uhradení poplatku. Po tomto termíne stojí kurz i pri bezhotovostnom prevode 39 Eur, rovnako ako pri platbe v hotovosti na mieste kurzu. Potvrdenie o prijatej platbe nebudeme zasielať. Ale 3 až 5 dní pred kurzom vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať, pripomenieme vám termín kurzu :-), preto uveďte prosím v prihláške email a telefón.

Ďalšie informácie

Prineste si so sebou poznámkový blok, písacie potreby a občerstvenie. Káva a voda bude k dispozícii počas celého dňa. Obed si môžete zabezpečiť v reštaurácii alebo v blízkom okolí.

Autopatická nádobka a knihy o Autopatii

Na kurze si budete môcť zakúpiť Autopatickú nádobku so zľavou 15 % a tiež vzdelávacie knihy o Autopatii a ďalšie zaujímavé knihy z vydavateľstva Alternativa

bez poštovného. V prípade, že budete mať záujem o kúpu väčšieho množstva Autopatických nádobiek, prípadne kníh, napíšte nám do poznámky nezáväzne, čo budete chcieť a približne aké množstvo, aby sme mali dosť pre každého.
Orientčné ceny nájdete na https://obchod.alternativa.cz/autopatie/

Takto vyzerá autopatická nádobka, v ktorej si ľahko dokážete pripraviť svoj vlastný autopatický preparát vo svojej kúpeľni. Viac o tejto "zázračnej" špeciálne vyrobenej nádobke a o tom ako ju používať sa dozviete na kurze. Cena na kurze bude 23 €. 

Výborná príručka s popisom ako na to. Učebnica kurzu. Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 9,90 €

Ceny sú približné, budeme ich aktualizovať podľa aktuálneho kurzu CZK 18.5.2019. 

Základná učebnica a príručka Autopatie. Obsahuje návody, ale aj popisy prípadov vyliečených ľudí.
Kniha bude k dispozícii na kurze.

Cena: 8,90 €

Záväzná prihláška na kurz Autopatie III.

Vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje aj vašu adresu, kvôli vystaveniu dokladu o zaplatení. V prípade firmy vyplňte všetky potrebné fakturačné údaje. Pre možnosť skontaktovať sa s vami pred kurzom vyplňte, prosím, email aj telefónne číslo.

Po odoslaní prihlášky sa Vám čo najskôr, max do 5 dní, ozveme späť s aktuálnymi informáciami. Po odoslaní prihlášky môžete kurz uhradiť na uvedený účet. V prípade záujmu o kúpu väčšieho počtu autopatických fľaštičiek či kníh to uveďte v poznámke.