Aktuálne vzdelávacie podujatia - Kurzy Autopatie - nájdete hore v menu VZDELÁVACIE AKCIE alebo kliknite na konkrétny termín kurzu tu:

Aktuálne pripravujeme: 

15. 2. 2020 Autopatia I. v Bratislave
16. 2. 2020 Autopatia II. v Bratislave
14. 3. 2020 Autopatia I. v Žiline
15. 3. 2020 Autopatia II. v Žiline
27. 4. 2020 Peniaze alebo život - prednáška Tomáša Hajzlera v Nitre
Pripravujeme: Stretnutie autopatických poradcov v Nitre 

Klub Antre vznikol na podnet účastníkov počítačových kurzov Antre, aby sa mohli aj naďalej stretávať. Je to voľné zoskupenie ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, navzájom inšpirovať, rozvíjať svoj potenciál a prispievať k všeobecnému dobru. Prednášky vedú účastníci počítačových kurzov, ale budeme pozývať aj známych odborníkov.

Chcete byť informovaný o termínoch prednášok a zverejnených videách?

KLUB ANTRE

Piaristická 2, Nitra, 949 01

+421 905 562 910

antreklub@gmail.com