Osvetové prednášky a kurzy Antre

vzdelávaním k múdrosti. v záujme ľudí a nie proti prírode

Aktuálne organizujeme:

Chcete byť informovaný o termínoch ďalších prednášok a zverejnených videách?

KLUB ANTRE

Čermánske námestie 23, Nitra, 949 01

+421 905 562 910, 0904 301 410

antreklub@gmail.com