Poruchy učenia a pozornosti u detí a biofeedback terapia.

17.11.2017

Dagmar Ivanová, špeciálny pedagóg a EEG biofeedback terapeut.
web:dasa-specialnypedagog.webnode.sk

Škola. A čo ak má dieťa problémy? Školský systém a dieťa s problémom. Starostlivosť v škole. Práca špeciálneho pedagóga. Ukážky pomôcok. Čo to je EEG biofeedback, kedy a ako pomáha.