O ODPÚŠŤANÍ

30.05.2016

Linda Ulická

  • Odpúšťanie ako cesta k vnútornej slobode
  • Zážitkový workshop s použitím techník arteterapie a muzikoterapie

Zážitkový workshop od trénerky osobnostného rozvoja - Linda Ulická, PhD.