Nová germánska medicína ako súčasť integrálneho prístupu na ceste za ultimátnym uzdravením a prevenciou

14.11.2016

Témy prednášky

  • Pyramída uzdravenia
  • 5 biologických zákonov vzniku, vývoja a riešenia ochorení
  • Rakovina ako záchranný program?!
  • Ako zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk?
  • Ako sa stať sám sebe lekárom?

Prednáška trvá 45 minút, od 45 minúty je diskusia

Mgr. František Nagy, MBA - lektor, konzultant Integrálnej zdravovedy.

www.integralna-zdravoveda.webnode.sk

Autor kníh "Seznámení s novou medicínou" a "Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo"

Obsah knihy a ukážky z knihy nájdete na našej knižnej stránke Vydavateľstva Antre

Plagát k prednáške