Autopatia pre používateľov 28.5.2022 v Bratislave

Zhrňujúci pohľad na dvadsaťročnú históriu Autopatie a poučenia z nej plynúce.

28.5.2022 príde na Slovensko do Bratislavy osobne Jiří Čehovský, zakladateľ autopatie. Pozývame vás na praktický kurz a zároveň spoločné stretnutie priaznivcov autopatie.

Lektor. Mgr. Jiří Čehovský
Vstupné: 35 €. Uzávierka prihlášok: streda 25.5.2022
Organizátorka: Ing. Alena Paľová, 0905 562 910, alena.palova@gmail.com

Organizačné informácie

Miesto konania: Ekonomická univerzita Bratislava Dolnozemská cesta 1, miestnosť SM 1 v starej

budove

Platba prevodom na účet: Fiobanka 2400508566/8330,
IBAN: SK16 8330 0000 0024 0050 8566, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, Variabilný symbol: 285 konštantný symbol: 0308. Do správy pre príjemcu určite uveďte svoje: meno a priezvisko. 

Prihláška na kurz